LMH đề nghị Trung tâm lưu ký và và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cập nhật tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo tỷ lệ mới.

Như vậy, với việc thực hiện nới room tối đa, LMH sẽ phải dừng hẳn việc kinh doanh xăng dầu ngay từ đầu năm 2020, lĩnh vực đóng góp 1.500 tỷ đồng doanh thu trong năm ngoái.

Nếu chưa có nguồn thu từ bất động sản bù đắp sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận từ bán lẻ xăng dầu thì LMH sẽ tiếp tục lỗ hoặc lời không đáng kể như kết quả của quý III và quý IV/2019, khi LMH tiến hành giảm dần kinh doanh xăng dầu.

Bỏ ngành nghề kinh doanh bị hạn chế tỷ lệ sơ hữu của nhà đầu tư ngoại trong đó có kinh doanh xăng dầu là nội dung vừa được ĐHCĐ LMH thông qua bằng văn bản trong tháng 11/2019. 

Ngoài ra, ĐHCĐ còn thông qua danh sách 5 nhà đầu cá nhân đăng ký mua 50 triệu cổ phần phát hành mới của LMH với giá 10.000 đồng/cổ phần. 

ảnh 1

Danh sách 5 nhà đầu tư đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu LMH

Trên thị trường, cổ phiếu LMH sau các phiên giảm sàn đã đảo chiều tăng trần trong phiên hôm qua 18/2 và phiên sáng nay 19/2, hiện đang là 2.380 đồng/cổ phần. 

Tin Tức Mới Nhất khác